mens&

Bij Onderwijsroute mens& leer je met je hele lijf: hoofd, hart en handen. Binnen onze onderwijsroute is er veel aandacht voor zelfkennis en sociale vorming. Ben je benieuwd geworden hoe wij dat onderwijs vormgeven? Je leest er meer over op deze website.

 

Hoofd

Kinderen moeten leren rekenen en schrijven, omgaan met de computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis en kennis maken met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. Naast de reguliere vaklessen biedt de vrijeschool het verdiepende periodeonderwijs waarbinnen de lesstof aansluit bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen.

Lees meer

Hart

Kunst en cultuur zijn voor de ontwikkeling van ieder kind van groot belang. Hiermee ontwikkelen leerlingen zelfkennis, maar ook kennis van de belevingswereld van anderen. De leerlingen van het Michael College volgen daarom veel kunstvakken: muziek, drama, tekenen, textiel, dans, kunstgeschiedenis en literatuur. Door het vieren van jaarfeesten wordt het gevoel van saamhorigheid bevorderd.

Lees meer

Handen

De ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten uit te voeren, is lastig. Maar dit kan geoefend worden. Met name in de praktijkvakken zoals hout- en metaalbewerken, en in studieopdrachten wordt hier hard aan gewerkt. Doorzettingsvermogen en planning zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Lees meer

Blog

Onze leerling Thijs heeft een “behind the scen movie” gemaakt van de opnames van onze nieuwe pr-film.

Hier kunnen jullie zijn eindresultaat zien. Wij zijn heel erg trots op zijn film en volgens ons is hij dat zelf ook.

Tijdens de film geeft Thijs een goed beeld van de draaidag. Je merkt aan alles dat hij erg veel energie krijg van filmen.

Lees meer

Tijdens de lessen drama heeft klas 8 een libdup gemaakt. Een mooi voorbeeld van een product aan het einde van een serie lessen.

Lees meer

Evenementen