Kunstvakken

Wat ons onderwijs typeert, is het leren op drie fronten: hoofd, hart en handen. De docenten van Onderwijsroute mens& zetten ook in hun vaklessen kunst en ambacht actief in. Alle delen van het lichaam worden aangesproken bij het leren. Denk aan constructies bouwen bij wiskunde, gedichten schrijven bij Engels, moestuinieren en koken bij voedingsleer of toneelspelen bij Duits. Ook het periodeonderwijs leent zich heel goed voor een kunstzinnige of ambachtelijke verwerking van de lesstof.

Daarnaast bieden we heel veel kunstvakken en ambachten los aan: tekenen en schilderen, hout- en metaalbewerking, textiel, koorzang, muziek, dans, drama en natuurwerk. Via de kunstvakken werken de docenten aan persoonlijke en kunstzinnige ontwikkeling van de leerling en aan sociale samenhang in een klas. Kwaliteiten die je niet leert met theoretische vakken alleen. Ook doen de kunstvakken een appèl op het doorzettingsvermogen (wilskracht) van de leerling en op diens vermogen iets te creëren (vormkracht).