Beoordelingen en cijfers

Getuigschriften

Elke leerling krijgt aan het eind van het schooljaar een getuigschrift uitgereikt. Daarin geven alle leraren van wie de leerlingen les hebben gehad, een samenvattend beeld van de ontwikkeling van de leerling door het jaar heen. Denk aan de ontwikkeling van creatieve en sociale vermogens, werkinzet, initiatiefkracht, vindingrijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook vertellen de leraren hoe de leerling zich de verschillende leervakken heeft eigengemaakt.

Rapporten

In het Waldorfonderwijs is de leerstof een middel, en geen doel op zich. Cijfers zeggen niets over de ontwikkeling van de persoon zelf. Echter, omdat onze leerlingen net als alle andere leerlingen centraal eindexamen moeten doen, komen cijfers ook in ons onderwijs aan bod.

Drie keer per schooljaar krijgt de leerling een rapport mee naar huis. In klas 7 wordt bij het rapport in april een voorlopige niveau-aanduiding gegeven: mavo, havo of vwo. In klas 8 wordt een definitieve niveau-aanduiding gegeven.

Sommige leerlingen kunnen veel druk ervaren door de cijfers die ze halen. Om die psychologische druk te verminderen, hebben we ervoor gekozen om in klas 7 en 8 een letterrapport te geven. In klas 9 en 10 krijgen de leerlingen wel cijfers.

De verhouding tussen letters en cijfers is:

Zg – zeer goed, cijfer 9.5 en hoger
G – goed, cijfer 8.0 – 9,4
Rv – ruim voldoende, cijfer 7,0 – 7,9
V – voldoende, cijfer 6,0 – 6,9
M – matig, cijfer 5,0 – 5,9
O – onvoldoende cijfer 4,9 en lager

Oudergesprekken

Twee keer per jaar worden tienminutengesprekken georganiseerd. Ouders kunnen – samen met hun kind – korte gesprekken voeren met docenten naar keuze.  Voor situaties die meer gesprekstijd vragen, wordt een aparte afspraak ingepland. Dat kan zijn op initiatief van de leerling, ouder(s) of docent/mentor.

Bevordering

Voor de bevordering naar een volgend jaar wordt het advies van het lerarenteam gevolgd. Dit advies is gebaseerd op twee aspecten:

  • De doorstroomnormen
  • De werkhouding van de leerling (zelfstandigheid, motivatie en organisatiecapaciteit)