Klachtenregeling

Soms gebeuren er dingen op school waar ouders niet achter staan. Wij stellen een goede relatie met de ouders op prijs, en daarbij hoort wat ons betreft ook het uitspreken van zaken die misschien niet naar tevredenheid verlopen.

In voorkomende gevallen nodigen we ouders uit, problemen en klachten aan te kaarten, zodat we die samen op een constructieve manier kunnen oplossen.

De klachtenregeling is te vinden op de website van Openbaar Onderwijs Zwolle