Contact ouders en school

We vinden het contact tussen ouders en leerkrachten in de school erg waardevol. Jaarlijks organiseren we voor iedere klas meerdere ouderavonden, zodat ouders elkaar en de leerkrachten kunnen ontmoeten.

Op de klassikale ouderavond wordt inhoudelijk ingegaan op het onderwijs. We bespreken bijvoorbeeld de kenmerken van de ontwikkelingsfase van uw kind, het leerplan of het periodeonderwijs. Natuurlijk kunnen ook allerlei praktische zaken geregeld worden, zoals een schoolkamp of stage.

Twee keer per jaar houden we tienminutengesprekken. Die worden gepland kort nadat de leerlingen een rapport mee naar huis hebben gekregen. Tijdens deze gesprekken kunt u meerdere docenten spreken over de rapportresultaten en u kunt vragen stellen over het specifieke vak.

De data van de ouderavonden en tienminutengesprekken vindt u in de jaarplanning. Naast de jaarlijkse vaste contactmomenten kunt u natuurlijk altijd zelf contact opnemen als u vragen heeft. De mentor van uw kind of de vakdocenten maken graag tijd voor u!