Vertrouwenspersoon

Je veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een fijne schooltijd waarin het goed met je gaat. We willen graag dat zowel leerlingen als medewerkers zich veilig voelen op school. Respect en tolerantie zijn hierbij de sleutelwoorden.

Heb je vertrouwelijke vragen, ga dan naar iemand in wie je vertrouwen hebt. Dat hoeft niet meteen de vertrouwenspersoon van school te zijn natuurlijk. Het kan ook een medeleerling, een docent of een mentor zijn. Als je er dan samen uitkomt, is dat fijn.

Heb je het idee dat de problemen te ingewikkeld zijn om zo op te lossen, dan kan het handig zijn om te overleggen met een officieel aangesteld vertrouwenspersoon. Die is er voor zowel leerlingen als medewerkers van de school.

Iedereen die de vertrouwenspersoon wil spreken, over welk onderwerp dan ook, is van harte welkom. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft mogelijkheden. Er gebeurt niets zonder jouw medeweten. De ervaring leert dat het een enorme opluchting kan zijn om de problemen met iemand te bespreken.

De officieel aangestelde vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

  • Peter Brijder (werkzaam op Onderwijsroute mens&)
  • Janine Wierda (werkzaam op Van der Capellen)