Een veilige school

We willen een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. Een school moet een plek zijn waar leerlingen, ouders en medewerkers zich op hun gemak voelen en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Dat betekent:

  • Respect voor elkaar
  • Respect voor de omgeving
  • Respect voor jezelf

Voor leerlingen betekent dat:

  • Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn
  • De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen
  • Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn
  • Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn
  • Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers
  • Duidelijke afspraken over dit alles.

De volgende omgangsregels hebben we opgesteld en willen we naleven met de hele Capellen Campus.