Zorg en begeleiding

Ieder kind wil gezien en gewaardeerd worden. Als lerarenteam willen we alle leerlingen de aandacht en zorg geven die nodig is om hen te laten groeien en zich harmonieus te laten ontwikkelen. Bij Onderwijsroute mens& heeft elke leerling een vaste mentor. Die mentor begeleidt de leerling meerdere jaren achtereen en is het eerste aanspreekpunt voor zowel kind als ouders.

Samen met de decaan helpt de mentor leerlingen ook bij de keuze voor het opleidingsniveau of het maken van de profielkeuze.

Is deze reguliere begeleiding niet genoeg, dan kunnen we Рin overleg met de mentor Рextra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door een (tijdelijk) aangepast lesprogramma of via speciale hulp. Denk aan individuele begeleiding, dyslexiebegeleiding of faalangstreductietraining. Dit maatwerk valt buiten het gewone lesprogramma en wordt aangeboden door het ondersteunings- en begeleidingsteam van de Capellen Campus, waarin ook onze zorgcoördinator zitting heeft.

Overzicht van het complete begeleidingsaanbod

Somtoday

In de app Somtoday vindt u lesroosters en vorderingen van uw kind en ontvangt u berichten van school. U kunt zich er ook aanmelden voor tien-minutengesprekken en andere bijeenkomsten. U krijgt als ouders aan het begin van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Inloggen in Somtoday