Organisatie en geschiedenis

Onze onderwijsroute is voortgekomen uit vrijeschool het Michael College bovenbouw. Met Onderwijsroute mens& geven we een nieuwe impuls aan een inspirerende onderwijsvisie.

Ouders van drie vrijeschool basisscholen uit Meppel, Harderwijk en Zwolle waren in 2013 de motor achter de start van een bovenbouw vrijeschool in Zwolle. Het Michael College bovenbouw werd juridisch ondergebracht bij OOZ.

Al snel ontdekten veel nieuwe ouders en leerlingen de toegevoegde waarde van onze pedagogische aanpak. Door de groeiende leerlingaantallen moesten we in 2017 verhuizen. We kozen voor de bovenste verdieping van de Capellen Campus. Daar heeft het docententeam de afgelopen jaren onze onderwijsvisie verder ontwikkeld en aangescherpt,  wat uiteindelijk resulteerde in een onderwijsroute die we mens& genoemd hebben.

Administratie, roostering en leerlingbegeleiding delen we met Onderwijsroute 10-14 en de Van der Capellen scholengemeenschap: de andere opleidingen op de Capellen Campus. Samen bouwen we de komende jaren aan een nieuw schoolgebouw.

Directie

Tom Versteeg, directeur Capellen Campus
Martijn Marsman, coördinator Onderwijsroute mens&

Begeleiding

Daniëlle Steen, zorgcoördinator
Peter Brijder, vertrouwenspersoon