Aanmelden

Aanmelden leerlingen klas 7 (brugklas)

Voor leerlingen die starten in ons eerste brugklasjaar (klas 7), bieden we alle afstudeerniveaus aan: mavo, havo en atheneum. In februari/maart vullen ouders en de leerkracht van groep 8 (klas 6) het aanmeldformulier in.

Op 15 maart moet het aanmeldformulier uiterlijk bij ons binnen zijn. Soms stuurt de leerkracht van groep 8 (klas 6) alle aanmeldformulieren tegelijk op, soms doen ouders dat zelf. Is het formulier binnen, dan bekijken we of de leerling plaatsbaar is op onze onderwijsroute. Denken we dat de aangemelde leerling bij ons niet op de goede plek zit, dan nemen we contact op met de basisschool en de ouders.

In mei delen we de klassen in. Daarna krijgen alle 7e-klassers een brief met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de mentor en een kennismakingsmiddag met de nieuwe klas. Op die middag krijgen de leerlingen ook informatiemateriaal mee over de aanschaf van schoolmaterialen en het bestellen van schoolboeken.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor klas 7 (brugklas)

Aanmelden leerlingen voor klassen 8

Onderwijsroute mens& staat open voor tussentijdse instroom van leerlingen in de klassen 8 en 9. We hebben nog geen mogelijkheid voor tussentijdse instroom direct in de klassen 10, 11 en 12.

Kinderen die aangemeld worden voor klas 8, 9 of 10 moeten minimaal mavo-advies (vmbo-T of vmbo-GL) hebben. Wilt u uw kind hiervoor aanmelden? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dat kan via mail (mens-en@ooz.nl) of telefoon (038 4262 850). In het gesprek wisselen we onze verwachtingen uit en geven we informatie aan elkaar. Hierbij is een collega van het begeleidingsteam aanwezig. Ook nemen we na het gesprek altijd contact op met de aanleverende school voor hun beeld van uw kind.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor klas 8